Vydejte svou knížku

Máte doma v šuplíku nějakou knížku, kterou byste chtěli vydat a dát ji přečíst širokému čtenářskému publiku? Ať už jsou to mladické básně, krátké povídky, novely, nebo mnohasetstránkové romány, máte možnost je vydat jako klasickou, papírovou knihu. To ale stojí čas, úsilí a v neposlední řadě také peníze. Jiné knihy jsou dobrou alternativou: umožňují připravit a publikovat knihu v elektronickém formátu, a to nejen pro čtenáře vlastnící moderní a stále populárnější čtečky, ale mnohá další zařízení, jako jsou osobní počítače, tablety nebo mobilní telefony. E-knihu zároveň můžete sami prodávat přímo čtenářům.

 

Záleží jen na vás, jaký způsob vydání zvolíte.

 

Ještě než se začtete do textu níže, zkuste se podívat do manuálu publikování na JINÝCH KNIHÁCH. Je tam řečeno prakticky totéž, ale z jedné přehledné stránky vám bude patrně jasněji.

 

SÁM SOBĚ

 

Libovolný text můžete zveřejnit sami. V takovém případě se stačí zaregistrovat jako autor (budete-li v budoucnu e-knihy nakupovat, poslouží vám stejné přihlašovací údaje i jako čtenáři), zaslat dokument ve formátu .doc nebo .rtf a zvolit cenu. My knihu přizpůsobíme čtečkám a zveřejníme. Za e-knihu budou moci čtenáři platit bankovním převodem (jakmile obdržíte platbu, vyskladnění e-knihy musíte potvrdit na svém uživatelském účtu na Jiných knihách) a peníze za ni budou chodit přímo na váš účet. Mějte na paměti, že takový příjem musíte následně zdanit, ale živnostenský list pro provozování aktivit souvisejících s autorským právem nepotřebujete. Podle množství prodeje vám jednou za čas (minimálně jednou ročně) pošleme fakturu na provizi ze zprostředkování prodeje ve výši 20 % z koncové ceny prodaných e-knih. Nejsme plátci DPH, takže nic víc.

 

Uvědomte si ale, že pokud příliš nevládnete češtinou a její pravopisná a gramatická úskalí jsou pro vás už od školních let těžko rozlousknutelným oříškem, u čtenářů nemusíte najít dostatek pochopení. Proto vám nabízíme, že ještě než e-knihu umístíme na náš server, přečteme ji a chyby odstraníme. V takovém případě si můžete za 40 Kč na normostranu, tedy 1 800 znaků včetně mezer (a věřte, že to není zase tak moc), objednat jazykovou korekturu. Váš dokument přečteme dvakrát, pokaždé jiný člověk (víc očí víc vidí), a po korektuře ho pošleme k autorskému odsouhlasení.

 

Chcete-li knihu vydat profesionálněji, nabízíme vám za cenu dvojnásobnou práci redakční. Během ní nejen odladíme pravopisné a gramatické chyby, ale postaráme se o to, aby byl text soudržný, aby se každá postava jmenovala na začátku i na konci stejně (sami jako autoři víme, že je někdy náročné si všechny ty lidičky pamatovat) a aby měla kniha úvod, stať i závěr, neboť už od školních lavic všichni víme, že to dělá slohovou práci slohovou prací. Připomínáme, že cena redigování je 80 Kč za normostranu.

Pokud si u nás zaplatíte korekturu nebo redigování, obdržíte od nás na závěr nejen fakturu, ale také výsledný dokument, který můžete použít třeba k tomu, abyste knihu vydali v papírové podobě – jeho následné používání je plně na vašem rozhodnutí. Faktura ale bude posledním účetním dokladem, který od nás dostanete, protože pokud už nám jednou zaplatíte, nebudeme po vás chtít provizi za zprostředkování prodeje.

 

VYDÁNÍ e-bohémem

 

Pokud jste napsali nebo napíšete text, jehož kvalitu posoudíme jako dostačující na to, abychom ho opatřili naší nakladatelskou značkou, můžeme knihu vydat my. V takovém případě vám poskytneme veškerý redakční servis a plnou podporu jako autorovi. Patrně budeme před vydáním knihy velmi často ve spojení, protože mezi redakčními úpravami, autorskými korekturami a korekturami před vydáním musíme společně ujít dlouhý kus cesty. Na závěr se dohodneme na ceně, vytvoříme obálku a knihu publikujeme. O příjmy, od nichž odečteme poplatek pro provozovatele platební brány, se rozdělíme rovným dílem.

 

Knihy publikované naším nakladatelstvím mají oproti knihám vydávaným samotnými autory tu výhodu, že je mohou čtenáři platit prostřednictvím platební brány a okamžitě po zaplacení (tedy několik minut po objednání) si je po přihlášení na svůj uživatelský účet stáhnout ze své knihovny.

 

KNIHA ZDARMA

 

Jste-li začínajícím autorem, možná usoudíte, že by bylo dobré nechat se svými texty čtenáře nejprve seznámit (moderně se tomu říká „vybudovat si značku“), než od nich začnete za své romány vybírat nějaké peníze. Pro takové účely nabízíme variantu bezplatného zveřejnění. Takovou možnost máte pochopitelně i v případě varianty Sám sobě. Pokud se ale rozhodnete vydat knihu zdarma pod hlavičkou našeho nakladatelství, bude-li se nám kniha líbit, zaručujeme vám bezplatnou jazykovou korekturu. Usoudíme-li, že je příliš náročné knihu číst nebo bude-li fronta autorů čekajících na vydání velmi dlouhá, doporučíme vám vydání bez korektury ve variantě Sám sobě.

 

Jakmile se jednou rozhodnete umístit e-knihu na náš server zdarma a my věnujeme úsilí a čas náročným jazykovým korekturám, máme dvě podmínky. Za prvé musí kniha u nás zůstat navždy zdarma. Druhá podmínka je spíše přáním – jakmile se rozhodnete vydat své další knihy, pokaždé se pokusíme dohodnout se na podmínkách vydání naším nakladatelstvím (tedy v programu Vydání e-bohémem), aby z publikování měly užitek obě strany.

Zanechte nám zprávu