Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Provozovatel serveru JINÉ KNIHY (www.jine-knihy.cz) e-bohém, s. r. o., shromažďuje údaje týkající se vaší osoby, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa a jiné údaje, pouze pokud je to nutné pro vzájemný obchodní nebo jiný vztah nebo obchodní nebo jiný vztah mezi vámi a třetími osobami a pokud nám tyto údaje poskytnete na těchto webových stránkách.

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytném rozsahu a ke stanoveným účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech.

 

Vaše osobní identifikační údaje můžeme použít, abychom vystavili příslušné platební doklady a pro naše interní potřeby.

 

Pokud nám k tomu poskytnete souhlas, můžeme vaše údaje použít také pro účely poskytování doporučení, užitečných informací, novinek a aktualit a dotazování se na vaše názory na naše produkty a služby.

 

Poskytnutím osobních údajů a v případě potřeby udělením vašeho souhlasu s poskytováním dalších informací nebo s přímým kontaktováním udělujete souhlas se zpracováním údajů pro výše uvedené účely.

 

Vaše osobní údaje považujeme striktně za důvěrné a jsme povinni o nich zachovávat mlčenlivost.

 

Osobní údaje, které byly získány k různým účelům, nesdružujeme.

 

Při zpracování dat dbáme na ochranu vašeho soukromí.

 

Jakékoliv osoby, které přijdou do styku s vašimi osobními údaji, jsou povinny dodržovat mlčenlivost jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

 

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a bezplatné.

 

Podle příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů máte právo požadovat od společnosti e-bohém informaci o zpracovávání vašich osobních údajů, výpis údajů týkajících se vaší osoby a požadovat opravu jakýchkoliv nepřesností v těchto údajích a další práva vyplývající z platných právních předpisů, zejména právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních informací.

 

V případě jakýchkoli pochybností o zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na nás s žádostí o sjednání nápravy nebo s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Tato webová stránka a databáze shromažďující vámi poskytnuté informace je hostována třetí stranou na základě obchodního vztahu, který může být zprostředkován další osobou.

 

Máte-li jakékoli dotazy k tomuto tématu, můžete společnost e-bohém, s. r. o., kontaktovat e-mailem na adrese info@e-bohem.cz, telefonicky na čísle 737 48 38 48 nebo osobně na adrese Tychonova 43/5, 160 00 Praha 6.

 

PDF verzi tohoto dokumentu najdete zde.

Zanechte nám zprávu