Autor

Karel Jaromír Erben


Karel Jaromír Erben (1811–1870) básník a sběratel českých lidových písní a pohádek, jazykovědec, historik, právník a archivář. Po ukončení gymnázia v Hradci Králové odešel do Prahy, kde absolvoval právnická studia. (Během nich se seznámil s K. H. Máchou a později také F. Palackým, s nímž pak spolupracoval do konce života.) Působil jako člen komise Matice české a podílel se na formování spisovné češtiny. Dále pracoval jako překladatel pro zemskou vládu, jako sekretář dnešního Národního muzea a v roce 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Od roku 1864 až do smrti zastával vysokou úřednickou funkci.

Nejoblíbenější e-knihy od tohoto autora

 • Jabloňová panna
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Jabloňová panna

  Tradiční český pohádkový příběh patří ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kytice
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Kytice

  Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 19. století vyrostla z důkladného studia lidové tvorby a řeší mravní vztahy člověka k životu a osudu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pohádky
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Pohádky

  Výběr z rozsáhlého Erbenova díla, v němž shromáždil celou řadu příběhů předávaných z generace na generaci většinou ve venkovském prostředí.

  PDF EPUB MOBI ePDF
  15 Kč
  více
 • Prostonárodní české písně a říkadla
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Prostonárodní české písně a říkadla

  Svazek z rozsáhlého sběratelského díla K. J. Erbena obsahuje část souboru českých milostných písní.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Vybrané báje a pověsti národní...
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Vybrané báje a pověsti národní...

  Soubor bájí a pověstí ze slovanských větví, které autor posbíral, upravil a v prvním svazku vybavil mohutnou předmluvou, kde popisuje svůj etnologický zápal a způsob práce. Ve svazku jsou přítomny pověsti maloruské, běloruské, bulharské aj.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více

Zanechte nám zprávu